Investeringsfokus

7DD investerar i bra bolag med tillväxtfokus, stor utvecklingspotential och möjlighet att bidra till ett bättre samhälle. Vi tror på entreprenörskap som drivkraft och företag som är eller har en ambition att bli branschledande genom att aktivt utveckla teknik, produkter, tjänster och lösningar som möter framtidens behov. Vi investerar alltid tillsammans med engagerade entreprenörer eller en bolagsledning som söker en ägarpartner för att ta nästa steg.

Vi fokuserar på bolag som kommersiellt har bevisat sin affärsidé, gärna har nått lönsamhet och oftast har en omsättning mellan 30 och 200 miljoner. 7DDs fokus är att hitta rätt partnerskap för ett långsiktigt, hållbart värdeskapande vilket gör att vi har en flexibel syn på ägarandel där vi kan tänka oss såväl en minoritets- som en majoritetsinvestering. Vi har alltid ett långsiktigt fokus och har ingen fast investeringshorisont att förhålla oss till.

7DD har som målsättning att vara det självklara valet för entreprenörer och företagsledare i Sjuhäradsbygden som vill fortsätta utveckla sina bolag med en lokal partner. Huvudkontor eller bas i regionen är dock inget krav, utan vår målsättning är att vara det lika självklara valet för entreprenörsdrivna bolag utanför regionen där vår bakgrund, erfarenhet och kunskap är en bidragande kraft för en ambition att ta nästa steg i en utvecklings- och tillväxtstrategi.

En bra företagskultur och sunda grundvärderingar är viktiga förutsättningar för att vi ska engagera oss i ett partnerskap. Vi är övertygade att det är avgörande faktorer för ett långsiktigt hållbart värdeskapande.