Vi hjälper dig genom expansionen med ett värdeskapande samarbete

Vi hjälper dig genom expansionen med ett värdeskapande samarbete

Om 7DD

Ett självklart val både för lokala och globala entreprenörer

7DD har som målsättning att vara det självklara valet för entreprenörer och företagsledare i Sjuhäradsbygden som vill fortsätta utveckla sina bolag med en lokal partner. Samtidigt vill vi vara det lika självklara valet för entreprenörsdrivna bolag utanför regionen där vår bakgrund, erfarenhet och kunskap är en bidragande kraft för en ambition att ta nästa steg i en utvecklings- och tillväxtstrategi.

Aktivt partnerskap

I ett partnerskap arbetar vi med hög aktivitetsnivå, stöttar entreprenörer och företagsledare för att genom kunskap och engagemang nå ett gemensamt långsiktigt mål. Alla 7DDs grundare är entreprenörer, har gjort egna entreprenörsresor och vet hur krävande och i vissa fall ensamt det kan vara att bygga en verksamhet över tid. Med det som bakgrund är vår filosofi att vara en pålitlig ägare som vidgar nätverk, bygger nya samarbeten och därigenom bidrar till att genom delade erfarenheter och målsättningar utveckla företag och deras anställda i givande och roliga tillväxtresor.

Investeringar oavsett fas, fokus på affärsmodell och lönsamhet

Vi investerar i både tidiga och senare faser, med en huvudsaklig inriktning på företag som bevisat sin affärsmodell och i de flesta fall nått lönsamhet. Vi fokuserar på företag och engagemang där vi baserat på våra samlade erfarenheter kan tillföra erfarenhet, kompetens och perspektiv, vilket för oss är viktigare än storlek på ett företag och vilken fas det är i.

Entreprenörskapet här i sjuhärad ger möjlighet att vända utmaningar till möjligheter i vårt samhälle

Under lång tid har Sjuhäradsregionen utvecklats till en region som står för entreprenörsanda, drivkraft, innovationsförmåga och kreativitet. Vi tror att samtliga dessa egenskaper är viktiga förutsättningar för att vända de samhällsutmaningar vi har framför oss till möjligheter, och att vi bäst gör det genom att fortsätta utveckla kraftfulla entreprenörsdrivna företag. Det vill vi på 7DD vara med och aktivt bidra till.

7DD investerar i och hjälper företag som vill utvecklas för att skapa värde

Vår process

N

1. Prospektering & identifiering

Vi jobbar aktivt med att identifiera potentiella förvärvskandidater.

N

2. Kontakt och analys

Vi träffar potentiella bolag och fastställer huruvida vårt team finner det intressant att gå vidare 9 av 10 bolag sållas bort.

N

3. DD & Förhandling

Förhandling gällande villkor för investeringen.

N

4. Investering

Kapitalanskaffning och genomförande av affär.

N

5. Aktiv ägarstyrning

Tillsammans med entreprenören sätter vi upp en plan som verkställs. Vi bistår med kunskap, nätverk och rådgivning

N

6. Utvärdering

När uppsatt plan är exekverad utvärderas nästa steg, ny plan eller försäljning.

Med aktiva delägarskap, kunskap och engagemang jobbar vi tillsammans för att nå våra mål

Det är vi som är 7DD

Tveka inte att kontakta oss, vi är nyfikna på din verksamhet!

Filip Ivarsson

VD & Partner

Filip har sin bakgrund inom bank och finans, primärt med analys och rådgivning mot ägarledda företag. Filip har investeringar i fastigheter, samt ett flertal rörelsedrivande bolag inom försäljning, e-handel och mjukvaruföretag . Filip sitter även i styrelsen för en av Sveriges största vindkraftsparker.
Niklas Ivarsson

Partner

Med ingenjörsbakgrund och verksam inom olika industrisegment var Niklas 2006 en av de första anställda på Spotify, där han under nio år ansvarade han för att licensiera allt innehåll från skivbolag och förlag. Idag är Niklas en aktiv investerare och sitter bland annat i styrelsen för Visiba Care, Intelligent Aerial och Borås Elektrokyl-Energiteknik.

Jesper Andersson

Partner

Jesper har sedan 2007 tillsammans med sina partners drivit Speed Group. Koncernen fick 2015 Ratos som ny huvudägare. Grundarna är fortsatt delägare och verksam inom koncernen. Jesper sitter även i styrelsen för Matting och Nordic Imaging Group.
Anders Jacobsson

Partner

Anders Jacobson är en aktiv och erfaren investerare och entreprenör med fokus på bolag i tillväxt. Anders har grundat flera investeringsbolag, däribland Blue, Crosslight Partners och Arctos Equity Partner, och genom dem och sin egen verksamhet investerat i och rådgivit tillväxtföretag och startups såväl som större multinationella företag inom strategi, värdeskapande, M&A och finansiering.

Han har också fungerat som rådgivare och mentor för ett antal inkubatorer och acceleratorer, grundat innovationstävlingar samt supporterat innovationsarbete.

Paul Brunngård

Partner

VD och majoritetsägare i Paul Brunngård AB genom Vidocca Group AB. Vidocca Group AB investerar genom olika plattformar i onoterade investeringar med underliggande starka trender i olika branscher.
Stefan Svahn

Partner

Stefan startade 2006 som 24-åring elingenjörsbolaget IKKAB, ett bolag som haft stora framgångar sedan dess och uppvisat en mycket kraftig och lönsam tillväxt.IKKAB såldes till Sobro i december 2018.

Stefan jobbar idag som aktiv investerare och sitter i bla. i styrelserna för Vinnergi, Wedme och PR Home.

Filip Ivarsson

VD & Partner

Filip har sin bakgrund inom bank och finans, primärt med analys och rådgivning mot ägarledda företag. Filip har investeringar i fastigheter, samt ett flertal rörelsedrivande bolag inom försäljning, e-handel och mjukvaruföretag . Filip sitter även i styrelsen för en av Sveriges största vindkraftsparker.
Niklas Ivarsson

Partner

Med ingenjörsbakgrund och verksam inom olika industrisegment var Niklas 2006 en av de första anställda på Spotify, där han under nio år ansvarade han för att licensiera allt innehåll från skivbolag och förlag. Idag är Niklas en aktiv investerare och sitter bland annat i styrelsen för Visiba Care, Intelligent Aerial och Borås Elektrokyl-Energiteknik.

Jesper Andersson

Partner

Jesper har sedan 2007 tillsammans med sina partners drivit Speed Group. Koncernen fick 2015 Ratos som ny huvudägare. Grundarna är fortsatt delägare och verksam inom koncernen. Jesper sitter även i styrelsen för Matting och Nordic Imaging Group.

Anders Jacobsson

Partner

Anders Jacobson är en aktiv och erfaren investerare och entreprenör med fokus på bolag i tillväxt. Anders har grundat flera investeringsbolag, däribland Blue, Crosslight Partners och Arctos Equity Partner, och genom dem och sin egen verksamhet investerat i och rådgivit tillväxtföretag och startups såväl som större multinationella företag inom strategi, värdeskapande, M&A och finansiering.

Han har också fungerat som rådgivare och mentor för ett antal inkubatorer och acceleratorer, grundat innovationstävlingar samt supporterat innovationsarbete.

Paul Brunngård

Partner

VD och majoritetsägare i Paul Brunngård AB genom Vidocca Group AB. Vidocca Group AB investerar genom olika plattformar i onoterade investeringar med underliggande starka trender i olika branscher.

Stefan Svahn

Partner

Stefan startade 2006 som 24-åring elingenjörsbolaget IKKAB, ett bolag som haft stora framgångar sedan dess och uppvisat en mycket kraftig och lönsam tillväxt.IKKAB såldes till Sobro i december 2018.

Stefan jobbar idag som aktiv investerare och sitter i bla. i styrelserna för Vinnergi, Wedme och PR Home.